1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Seçim yasakları resmileşti! İşte tüm ayrıntılar:
Seçim yasakları resmileşti! İşte tüm ayrıntılar:

Seçim yasakları resmileşti! İşte tüm ayrıntılar:

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında 4 yeni kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

A+A-

Buna göre, seçime katılma yeterliliğine sahip, seçmen kütüğe verebilecek siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi olarak belirlendi.

Seçim yasakları

Seçim günü uygulanacak yasakların belirtildiği 306 numaralı karara göre, seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak. 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00'den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İşte tüm detaylar

Siyasi partiler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin aday bildirimlerini elektronik ortamda (DVD) ve ayrıca kağıt ortamında cetveller halinde 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek.

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne  ilişkin 303, 306, 307 ve 308 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlandı.

Buna göre, seçmen kütüğü verilebilecek siyasi partilerin, seçime  katılabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekecek. Bu kapsamda Adalet ve  Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk  Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi  Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisine seçmen  kütükleri verilebilecek.

Seçmen kütüğü örneklerinin verilebilmesi için ilçe seçim kurulunca  hesaplanan bedelin maliye veznesine ödenmesi ve alındı makbuzu aslının ilçe seçim  kuruluna ibraz edilmesi gerekecek.

298 sayılı kanunun 47. maddesinde sözü edilen seçim dönemi  kavramından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101 ve 127. maddeleri ile 6271  sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili  Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinde ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle  Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer  alan 5 yıllık dönemler anlaşılacak.

Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi parti genel merkezleri yetkili  olacak ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanları da kendi seçim  çevreleriyle ilgili istemde bulunabilecek. Seçmen kütüğü örneği istemleri bir  seçim döneminde ikiden fazla olamayacak.

Kağıt ortamında verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı  2018 yılı için her seçmen başına 6 kuruş olarak ödenecek. Bu bedel maliye  veznesine yatırılacak, bunlara ait fotokopi masrafı seçim ödeneğinden  karşılanacak.

Seçmen kütüğü örneği verilmesi istemleri elektronik ortamda  karşılanabilecek. Bu seçmen kütüğü örnekleri ise ücretsiz olarak verilecek.

Seçim günü uygulanacak yasaklar

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimi'nin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini  sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

Bu kapsamda, oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan  24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle  umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak  olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, 5237  sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca köy, kasaba ve şehirlerde silah  taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet  kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini  taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve  yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün  yapılabilecek.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları  tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum  yapılamayacak.

Radyo ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak  YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler  yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK  tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest  bırakılmasına karar verilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler, 8  Temmuz tarihinde de uygulanacak.

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi  ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve  seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve  itirazları inceleme ve kesin karara bağlama, Türkiye Büyük Millet Meclisi  üyelerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi YSK'da  olacak. YSK'nın kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamayacak.

Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yer alan  milletvekili seçilme şartları ve buna engel teşkil eden durumlar ile adaylara  karşı itiraz ve adayların incelenmesi konuları da yer aldı.

Aday listelerinin teslimi

Siyasi partiler, aday bildirimlerini elektronik ortamda (DVD) ve  ayrıca kağıt ortamında cetveller halinde 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye  kadar YSK'ya teslim edecek. Bu tarihten sonra milletvekili adaylarının seçilme  yeterliliğine ilişkin inceleme ve itiraz süreci başlayacak.

Aday listelerinin her sayfasında siyasi parti mührü ve yetkili imza  olacak. Her aday için seçilme yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir  diploma, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik  numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği (noter veya siyasi parti yetkililerince  onaylanmış) ile adli sicil ve arşiv kaydı belgesi listelere eklenecek.

Siyasi partiler, seçime katılacakları her ile ait aday listelerini (o  il çevrelere bölünmüş ise bu çevreler de dikkate alınarak) ayrı ayrı bildirecek.

YSK'ya bildirilen istifalar veya ölüm sebebi ile eksiklik oluşan  listeler 29 Mayıs Salı gününe kadar tamamlattırılabilecek. Bu tarihten sonraki  istifalar veya ölümler, listelerin tamamlattırılması yönünden dikkate  alınmayacak.

Eksilen aday listelerinin tamamlanması

YSK, 29 Mayıs Salı günü saat 15.00'e kadar kendisine ulaşan istifa,  ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle oluşan  eksikliklerin tamamlanması hususunu aynı gün saat 21.00'e kadar siyasi partilere  bildirilecek. Siyasi partilerin bu eksiklikleri 30 Mayıs Çarşamba günü saat  17.00'ye kadar tamamlayarak YSK'ya bildirmeleri gerekecek.

Belirtilen gün ve saatten sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday  listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından, bu  kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine  kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacak.

Adaylıktan istifalar, YSK'ya veya YSK'ya iletilmek üzere il seçim  kurulu başkanlığına, doğrudan ve bizzat kimlik göstermek suretiyle yapılacak ve  tutanağa bağlanacak.

Seçime katılan siyasi partilerin iller toplamının en az yarısında o  seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri  gerekecek. Eksik aday gösteren siyasi partiler bu eksikliği YSK tarafından  verilen sürede tamamlayamamaları halinde seçime katılma hakkını kaybedecek.

Bağımsız adaylar

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne bağımsız aday olarak katılmak  isteyenler, başvurularını 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar  milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna, yasal şart ve  nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile bizzat veya bağımsız  milletvekili adaylığı başvurusuna münhasır olarak verilen özel noter  vekaletnamesine istinaden yapacak.

Bağımsız adaylar başvuru dilekçelerine, en yüksek derecedeki devlet  memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık  brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı ilgili mal sandığına emaneten yatırdıklarını  gösterir makbuzu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı  örneğini, öğrenim durumunu gösterir diploma örneğini, askerlikle ilişiği  olmadığına dair belgeyi, adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini de ekleyecek.

Bağımsız milletvekili adayları, 25 Mayıs Cuma günü saat 15.00'e kadar  adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralarını geri alabilecek.
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.